Kev ntxhov siab tuaj yeem ua rau kuv tus menyuam tsis tau yug los?

Cov txheej txheem:

Kev ntxhov siab tuaj yeem ua rau kuv tus menyuam tsis tau yug los?
Kev ntxhov siab tuaj yeem ua rau kuv tus menyuam tsis tau yug los?
Anonim

Kev ntxhov siab ntau uas txuas ntxiv mus ntev yuav ua rau muaj teeb meem kev noj qab haus huv, xws li ntshav siab thiab kab mob plawv. Thaum cev xeeb tub, kev ntxhov siab tuaj yeem nce qhov muaj feem yuav muaj menyuam ntxov ntxov (yug ua ntej 37 lub lis piam cev xeeb tub) lossis tus menyuam mos yug qis (qhov hnyav dua 5 phaus, 8 ooj) .

Koj tus menyuam hauv plab puas tuaj yeem hnov koj qhov kev ntxhov siab?

Kev ntxhov siab yog ib qho piv txwv ntawm yuav ua li cas fetus teb rau stimuli hauv plab thiab hloov kho lub cev. "Thaum leej niam muaj kev ntxhov siab, ntau yam kev hloov pauv lom neeg tshwm sim, suav nrog kev nce siab ntawm cov tshuaj hormones kev ntxhov siab thiab ua rau muaj kev kis kab mob hauv lub cev," Dr.

Kev quaj thiab kev ntxhov siab tuaj yeem cuam tshuam tus menyuam hauv plab?

Kev quaj thiab kev nyuaj siab tuaj yeem cuam tshuam rau tus menyuam hauv plab? Kev quaj ib ntus yuav tsis ua mob rau koj tus menyuam mos. Kev nyuaj siab hnyav dua thaum cev xeeb tub, txawm li cas los xij, tuaj yeem cuam tshuam tsis zoo rau koj cev xeeb tub.

Kev nchuav menyuam tuaj yeem tshwm sim los ntawm kev ntxhov siab?

Txawm tias kev ntxhov siab ntau dhau tsis zoo rau koj txoj kev noj qab haus huv, tsis muaj pov thawj tias kev ntxhov siab ua rau nchuav menyuam. Kwv yees li 10 mus rau 20 feem pua ntawm kev xeeb tub uas paub tias xaus rau kev nchuav menyuam. Tab sis tus lej tiag tiag yuav ntau dua vim tias muaj ntau qhov nchuav menyuam tshwm sim ua ntej cev xeeb tub raug lees paub.

Koj txoj kev xav puas cuam tshuam rau koj tus menyuam mos?

Thaum koj zoo siab thiab nyob kaj siab lug, nws tso cai rau koj tus menyuam kom loj hlob nyob rau hauv ib qho chaw zoo siab, nyob ntsiag to. Txawm li cas los xij, kev xav xws li kev ntxhov siab thiab kev ntxhov siab tuaj yeemnce cov tshuaj hormones hauv koj lub cev, uas tuaj yeem cuam tshuam koj tus menyuam lub cev thiab lub hlwb.

Stress during pregnancy: does stress affect fetal and child he alth?

Stress during pregnancy: does stress affect fetal and child he alth?
Stress during pregnancy: does stress affect fetal and child he alth?

Pom zoo: