Lub quarter ntawm ucr ntev npaum li cas?

Cov txheej txheem:

Lub quarter ntawm ucr ntev npaum li cas?
Lub quarter ntawm ucr ntev npaum li cas?
Anonim

University of California-Riverside yog nyob rau hauv peb lub hlis twg. Peb lub hlis twg yog feem ntau nyob ib ncig ntawm 10 lub lis piam ntev. Lawv muaj 4 nqe lus: Caij nplooj zeeg, caij ntuj no, caij nplooj ntoos hlav, thiab lub caij ntuj sov.

pes tsawg lub quarter ntawm UCR?

Qhov no yog tus nqi ib chav: $ 2.00 ib chav rau cov tub ntxhais kawm tiav thiab $ 4.00 ib chav rau cov tub ntxhais kawm ntawv qib siab. Cov nyiaj no tsis suav nrog Tus Nqi Kawm Ntawv Technology Cov Ntaub Ntawv.

pes tsawg units yog ib lub hlis twg ntawm UCR?

Txhawm rau suav tias yog tus tub ntxhais kawm puv sijhawm ntawm UCR, koj yuav tsum tso npe tsawg kawg 12 units hauv ib lub hlis twg. Txawm li cas los xij, cov tub ntxhais kawm ntawv kawm tiav yuav tsum nruab nrab 15 units hauv ib lub hlis twg thiaj li yuav kawm tiav plaub xyoos.

Kuv puas tuaj yeem tshem tawm ib lub hlis twg ntawm UCR?

Yog tias peb lub hlis twg tau pib, cov tub ntxhais kawm tuaj yeem thim tawm ntawm UCR los ntawm kev xa Daim Ntawv Thov Kev Kawm Qib Siab kom rho tawm ntawm University, via https://myforms.ucr.edu. Kev teem caij thiab Taug Kev Tawm Tswv Yim yog rau tam sim no Ua Lag Luam Ua Lag Luam thiab CHASS Undeclared cov tub ntxhais kawm nkaus xwb.

Tus nqi lees txais rau UCR yog dab tsi?

UC Riverside nkag yog xaiv nrog tus nqi lees paub ntawm 57%. Cov tub ntxhais kawm uas nkag mus rau hauv UC Riverside muaj qhov qhab nia SAT nruab nrab ntawm 1130-1330 lossis qhov qhab nia ACT nruab nrab ntawm 23-30. Hnub kawg ntawm daim ntawv thov nkag mus rau UC Riverside yog Kaum Ib Hlis 30.

10 things to know about fall quarter at UC Riverside

10 things to know about fall quarter at UC Riverside
10 things to know about fall quarter at UC Riverside

Pom zoo: